"BednarSzok" był Niezależnym Internetowym Serwisem Informacyjnym poświęconym Zespołowi Szkół "Bednarska". Działał w latach 1999-2006.
Poniższe informacje prezentowane są wyłącznie dla celów archiwalnych.
 
Szukasz oficjalnej strony Bednarskiej? www.bednarska.edu.pl
21.09.2021, imieniny Darii, Mateusza, Wawrzyńca
BednarSzok >> List otwarty Jasia Piotrusia w sprawie listu otwartego

List otwarty Jasia Piotrusia w sprawie listu otwartego

W związku z akcją zbierania podpisów pod listem otwartym zarzucającym dyrekcji Szkoły łamanie procedur demokratycznych i z pytaniami o mój stosunek do całej sprawy pozwalam sobie zająć uwagę czytelników wyjaśnieniem, dlaczego nie podpiszę tego listu, mimo że solidaryzuję się z niektórymi zarzutami sformułowanymi w związku z testami przeprowadzonymi w piątek.

Nie podpiszę listu otwartego ponieważ ufundowany on został na przekonaniu, że Sejm szkolny nie podjął jeszcze decyzji w sprawie przeprowadzania testów. Otóż Sejm decyzję taką podjął. Zwrócił się z apelem do społeczności szkolnej - uczniów i nauczycieli - o poddanie się testom. Próba podważenia tej decyzji przez uznanie, że ostatnie posiedzenie Sejmu nie było posiedzeniem Sejmu ponieważ nie dotrzymano konstytucyjnego terminu jego ogłoszenia zdaje mi się nieprzekonująca i szkodliwa.

Nieprzekonująca ponieważ zapisy dotyczące terminów zwoływania Sejmu mają służyć posłom. Wcześniejsze informowanie posłów ma ułatwić im zagospodarowanie czasu tak, żeby móc uczestniczyć w posiedzeniu. Na ostatnim posiedzeniu Sejm osiągnął quorum, zatem posłowie zgodzili się na szybszy termin zwołania.

Szkodliwa ponieważ jest to wyrastające z formalizmu dążenie do obrócenia prawa przeciwko interesom społeczności. Dążenie do zamienienia Sejmu w niepoważne ciało zajmujące się przede wszystkim własnymi procedurami i niezdolne do szybkiego reagowania na potrzeby społeczności.

Wyjaśniam zatem, że Sejm środowy ma się zająć doprecyzowaniem procedur stosowanych wobec tych, którzy testowi nie zechcą się poddać. Dyrekcja Szkoły miała zatem w mojej opinii prawo przeprowadzić testy. W związku z tym, że jak sądzę nieprzekonani pozostaną nieprzekonani, zwrócę się do Sądu szkolnego z prośbą o zbadanie, czy posiedzenie Sejmu miało moc stanowiącą.

Solidaryzuję się natomiast z jednym z argumentów przedstawionych mi przez sygnatariuszy listu. Uważam, że procedura losowania do badań powinna być klarowna, nie pozostawiająca żadnych wątpliwości i podana do wiadomości społeczności szkolnej. Uważam dalej za dziwne, że do badania nie wylosowano żadnego nauczyciela. To jest powód do niepokoju, ale nie ten powód przedstawili autorzy listu.

Piotr Laskowski

P.S. Zaznaczam, że wypowiadam się tu jako osoba prywatna, nie zaś jako poseł czy przewodniczący Rady Szkoły

BednarSzok.pl 1999 - 2006
Pewne prawa zastrzeżone