"BednarSzok" był Niezależnym Internetowym Serwisem Informacyjnym poświęconym Zespołowi Szkół "Bednarska". Działał w latach 1999-2006.
Poniższe informacje prezentowane są wyłącznie dla celów archiwalnych.
 
Szukasz oficjalnej strony Bednarskiej? www.bednarska.edu.pl
30.09.2023, imieniny Geraldy, Honoriusza, Wery
BednarSzok >> Ustawa o Kancelarii Sejmu

Ustawa o Kancelarii Sejmu

uchwalono 12 listopada 2001

1 Kancelaria Sejmu wykonuje zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Sejmu.
2 Kancelaria Sejmu służy pomocą Prezydium Sejmu i ułatwia posłom wykonywanie mandatu poselskiego.
3 Kancelaria Sejmu współpracuje z organami szkoły i komisjami sejmowymi.
4 Projekty ustaw, uchwał i spraw podlegających rozpatrzeniu przez Sejm należy zgłaszać na piśmie do Kancelarii Sejmu nie później niż 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Sejmu.
5 Kancelaria Sejmu prowadzi korespondencję z posłami. Zawiadamia o zwołanym przez Prezydium Sejmu terminie posiedzenia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz przesyła pocztą elektroniczną lub tradycyjną projekty ustaw i innych dokumentów zgłoszonych pod obrady Sejmu oraz prowadzi korespondencję z posłami.
6 Kancelaria Sejmu prowadzi Dziennik Ustaw, Archiwum Sejmowe i Diariusz Sejmowy.
7 Kancelarią Sejmu kieruje Szef Kancelarii Sejmu przy pomocy dobranych przez siebie współpracowników.
8 Szef Kancelarii jest powoływany i odwoływany przez Sejm. Szef Kancelarii jest powoływany na czas nieokreślony. Dokonując zmiany Szefa Kancelarii Sejmu, Sejm ma na uwadze ciągłość prac Kancelarii.
9 Szef Kancelarii Sejmu jest zwierzchnikiem wszystkich kancelistów i ponosi odpowiedzialność za ich działania.
10 Kancelistom przysługuje wynagrodzenie bednarowe.

BednarSzok.pl 1999 - 2006
Pewne prawa zastrzeżone