"BednarSzok" był Niezależnym Internetowym Serwisem Informacyjnym poświęconym Zespołowi Szkół "Bednarska". Działał w latach 1999-2006.
Poniższe informacje prezentowane są wyłącznie dla celów archiwalnych.
 
Szukasz oficjalnej strony Bednarskiej? www.bednarska.edu.pl
31.05.2023, imieniny Anieli, Feliksa, Kamili
BednarSzok >> Ustawa o sankcjach (badaniu moczu)

Ustawa o sankcjach (badaniu moczu)

USTAWA O SANKCJACH
z dnia 21 kwietnia 2004


W trosce o uczynienie Szkoły miejscem wolnym od narkotyków,
Wezwawszy uczniów i nauczycieli do poddania się powszechnym badaniom na obecność narkotyków,
Zarazem zaś w pełni respektując nienaruszalne indywidualne prawo do odmówienia zgody na badania,
Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej stanowi co następuje:

1. Dyrektor Szkoły podaje po przeprowadzeniu badań do publicznej wiadomości dwie listy osób, które wyraziły niezgodę oraz zgodę na badania.
2. Dyrektor Szkoły przekazuje rodzicom lub opiekunom ucznia, który wyraża niezgodę na badania, informację o decyzji ich dziecka.
3.Informację o wyniku badania uzyskuje Dyrektor Szkoły.
3.1 Po uzyskaniu wiedzy o pierwszym wyniku dodatnim ucznia Dyrektor Szkoły spotyka się z uczniem oraz rodzicami lub opiekunami ucznia dla ustalenia najlepszych warunków opieki i wsparcia dla ucznia. Podczas spotkania uczeń podpisuje kontrakt, w którym zobowiązuje się do nieużywania narkotyków pod sankcją usunięcia ze Szkoły. Podczas spotkania wskazany zostaje nauczyciel (o ile nie zachodzi sytuacja szczególna powinien to być wychowawca), który zapewni uczniowi szczególną opiekę i wsparcie. Nauczyciel taki uzyskuje informację o wyniku testu.
3.2 Po uzyskaniu wiedzy o pierwszym wyniku dodatnim nauczyciela Dyrektor Szkoły spotyka się z nauczycielem. Nauczyciel na piśmie zobowiązuje się do nieużywania narkotyków pod sankcją zwolnienia z pracy w Szkole.
4. Powierza się Dyrekcji opracowanie przejrzystych procedur losowania osób poddanych badaniom. Zasady losowania będą znane uczniom i nauczycielom.

BednarSzok.pl 1999 - 2006
Pewne prawa zastrzeżone