"BednarSzok" był Niezależnym Internetowym Serwisem Informacyjnym poświęconym Zespołowi Szkół "Bednarska". Działał w latach 1999-2006.
Poniższe informacje prezentowane są wyłącznie dla celów archiwalnych.
 
Szukasz oficjalnej strony Bednarskiej? www.bednarska.edu.pl
31.05.2023, imieniny Anieli, Feliksa, Kamili
BednarSzok >> Ustawa o Sądzie Rzeczypospolitej Szkolnej

Ustawa o Sądzie Rzeczypospolitej Szkolnej

uchwalono 15 kwietnia 2002

1 Sąd Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów, czyli Sąd Szkolny, rozstrzyga sprawy sporne zaistniałe na terenie Szkoły dotyczące praw obywateli Rzeczypospolitej Szkolnej.
2 Sąd Szkolny dokonuje interpretacji prawa szkolnego oraz orzeka o zgodności zarządzeń władz Rzeczypospolitej Szkolnej z prawem szkolnym.
3 Sąd Szkolny uchyla część lub całość wadliwego przepisu lub zarządzenia niezgodnego z prawem szkolnym lub Konstytucją.
4 Wykładnia Sądu Szkolnego jest obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Szkolnej.
5 Orzeczenia Sądu Szkolnego są w zakresie jego kompetencji wiążące dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Szkolnej i jej władz.
6 Sąd Szkolny pełni funkcje rozjemcze.
7 Sprawę do Sądu Szkolnego wnosi obywatel Rzeczypospolitej Szkolnej bądź każda władza Rzeczypospolitej Szkolnej.
8 Sąd Szkolny nie wymierza kar, z wyjątkiem spraw związanych z funkcjonowaniem systemu bednarowego.
9 Sędzią nie może być Dyrektor Szkoły, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Szkolnej ani Premier.
10 Sędzia-elekt staje się Sędzią z chwilą złożenia ślubowania.
11 Ślubowanie polega na wygłoszeniu w obecności Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Szkolnej słów roty ślubowania.
12 Kadencja Sądu Szkolnego trwa pomiędzy inauguracyjnymi posiedzeniami Sejmu Rzeczypospolitej Szkolnej.
13 Posiedzenia Sądu Szkolnego są jawne. Na wniosek strony Sąd Szkolny może z ważnych powodów wyłączyć jawność.
14 Sąd Szkolny pierwszej instancji orzeka w składzie trzyosobowym: uczeń, rodzic i nauczyciel.
15 Od orzeczenia Sądu Szkolnego pierwszej instancji przysługuje odwołanie do Sądu Szkolnego drugiej instancji w terminie 7 dni.
16 Sąd Szkolny drugiej instancji orzeka w składzie trzech, sześciu lub dziewięciu Sędziów.
17 Wydając orzeczenie Sędziowie zmierzają do jednomyślności, jeśli nie da się jej osiągnąć, orzeczenie zapada większością głosów.
18 Dyrektorowi przysługuje prawo wniesienia rewizji od każdego orzeczenia Sądu.
19 Szczegółowe zasady działania Sądu Szkolnego oraz tryb postępowania przez Sądem Szkolnym określa Regulamin Sądu Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów uchwalony przez Sąd Szkolny.

BednarSzok.pl 1999 - 2006
Pewne prawa zastrzeżone