"BednarSzok" był Niezależnym Internetowym Serwisem Informacyjnym poświęconym Zespołowi Szkół "Bednarska". Działał w latach 1999-2006.
Poniższe informacje prezentowane są wyłącznie dla celów archiwalnych.
 
Szukasz oficjalnej strony Bednarskiej? www.bednarska.edu.pl
19.04.2024, imieniny Alfa, Leonii, Tytusa
BednarSzok >> Ustawa o Terytoriach Zamorskich

Ustawa o Terytoriach Zamorskich

z 15 kwietnia 2002 1 Gajówki stanowią Terytoria Zamorskie Rzeczypospolitej Szkolnej.

1. Gajówki stanowią Terytoria Zamorskie Rzeczypospolitej Szkolnej.

2. Zwierzchnictwo nad Terytoriami Zamorskimi pełnią Rady Szkoły Obojga Terytoriów. Na początku każdej kadencji Rady Szkoły ustalają podział opieki nad Gajówkami.

3. Na czele Terytorium Zamorskiego stoi Gubernator, powoływany przez odpowiednią Radę Szkoły spośród obywateli Rzeczypospolitej Szkolnej.

4. Gubernator zarządza Terytorium Zamorskim, troszczy się o jego stan i prawidłowe wykorzystanie, aby przez długie lata służyło Szkole.

5. W sytuacji nadzwyczajnej, Premier bądź Rada Szkoły zawieszają Gubernatora w jego obowiązkach i przekazują nadzór nad Terytorium Zamorskim innemu obywatelowi Rzeczypospolitej Szkolnej.

BednarSzok.pl 1999 - 2006
Pewne prawa zastrzeżone